Березовський Андрій Петрович

Березовський Андрій Петрович

Бiографiчнi вiдомостi:
Народився в мiстi Киiв. 
З 1996 року по 2006 рiк навчався в СШ 55 м. Киiв.
З 2006 по 2010 рiк навчався в Торгово-економiчному коледжi м. Киiв, здобув освiту бакалавра за спецiальнiстю менеджер зовнiшньо-економiчноi дiяльностi.
За перiод навчання займався художньою самодiяльнiстю в НВК Барвiнок.
З 2010 по 2011 рiк навчався в Нацiональному педагогiчному унiверситетi iменi М.П. Драгоманова, м. Киiв, здобув вищу освiту за спецiальнiстю менеджер органiзацiй.
З 2010 по 2012 рiк працював в ТОВ Свiт будiвельноi технiки на посадi менеджер з продажу.
З 2012 по 2013 рiк працював в ТОВ САВСЕРВIC на посадi менеджер з продажу. 
З 2013 року по даний час працюю в ВАТ КБ Хрещатик на посадi керiвника проекту роздрiбноi торгiвлi.

Інші профілі: